tankanlaeg.png

Efter flere års økonomiske trængsler er økonomien i Biokraft nu i balance 

09-10-2014: Dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med landbruget har sammen med bedre priser på leveringerne til Bornholms Forsyning gjort, at Biokrafts drift nu viser balance.

Biogasanlægget ved Åkirkeby, som drives af Biokraft A/S, er gået fra at være en underskudsforretning til at være i balance.

Det fortæller bestyrelsesformand Knud Andersen.

»Da jeg kom til var der et underskud på 7 millioner kroner årligt, men takket være dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med de bornholmske svineproducenter, så er driften kommet i balance inklusive afskrivninger,« fortæller han og fortsætter: 

»I løbet af årene er der foretaget en del reparationer og forbedringer af anlægget - investeringer, som nu ser ud til at bære frugt.«

»Desuden er landbruget meget engageret i projektet. De store svineproducenter leverer et godt råmateriale. For eksempel får vi leveret frisk svinegylle, som der er mere krudt og energi i f.eks. gylle, der har ligget i en uge,« forklarer Knud Andersen.

Bestyrelesesformand Knud Andersen forventer, at driftsøkonomien vil få endnu et nøk opad, når forhandlingerne om en prisregulering med Bornholms Forsyning falder på plads.

Biokraft producerer både strøm og fjernvarme. Fjernvarmen sælges til Bornholms Forsyning.